koszyk: 0.00 PLN sztuk: 0

Newsletter


Regulamin


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, sklepów oraz biur na terenie Polski i Europy.

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.studyjne.com i www.edelkrone.pl, telefonicznie, faxem, e-mailem, listownie bądź w oddziałach firmy PROLITE. Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną bądź listowną Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Zamówienie złożone przez Klienta słownie w oddziale firmy PROLITE uważa się za potwierdzone w chwili wpisania zamówienia do elektronicznego systemu sprzedaży.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie potwierdzenia przez osobę naszego przedstawiciela danych zawartych w formularzu zamówienia;
 • w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty przelewem - w momencie potwierdzenia przez naszego przedstawiciela danych zawartych w formularzu zamówienia oraz zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie PROLITE.
 • w przypadku zamówień z opcją odbioru osobistego, zamówienie złożone w systemie sklepu internetowego jes traktowane jako rezerwacja towaru do czasu zakupu w sklepie stacjonarnym.

 

4. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar dostępny jest na magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie realizacji zamówienia drogą mailową lub telefoniczną i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:

 • częściowa realizacja zamówienia
 • wydłużenie czasu oczekiwania do 30 dni od daty jego złożenia
 • anulowanie całości zamówienia

 

5. W przypadku produktów oznaczonych jako "promocja" bądź towarów oznaczonych jako "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

7. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może anulować złożone zamówienie:

 • osobiście w centrali lub oddziale PROLITE na terenie Polski,
 • telefonicznie,
 • e-mailem pod adresem info@studyjne.com Przy anulowaniu zamówienia e-mailem potrzebna dla celów dowodowych jest forma nadania (żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane do niego pocztą lub kurierem.

 

9. Zamówienie złożone przez Klienta jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Fakt złożenia zamówienia zostanie potwierdzony przez pracownika Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
Przyjęcie przez sklep oferty klienta następuje drogą e-mailową lub telefoniczną z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Termin wysyłki zamówienia określony jest w zakładce "Wysyłka" na stronie sklepu.

10. PROLITE odmawia realizacji zamówień w następujących przypadkach:

 • nieprawidłowo wypełnionego formularzu
 • próby celowego wprowadzenia w błąd Sklepu
 • złożonych zamówień, których nie uda się potwierdzić telefonicznie bądź e-mailowo
 • w przypadku niepotwierdzenia zamówienia przez Sklep
 • błędów na stronie wynikających z czynników niezależnych od PROLITE

 

11. W okolicznościach prawem przewidzianych PROLITE może nie ponosić odpowiedzialności za błędy i pomyłki w ofercie przedstawionej na stronie.

12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • Gotówką przy odbiorze towaru w biurze handlowym PROLITE
 • Za pobraniem: należność pobiera kurier,
 • Płatność z góry, przelewem bankowym na konto PROLITE (przedpłata całości lub części wartości zamówienia). Realizacja zamówienia następuje, gdy należność zostanie zaksięgowana na koncie PROLITE  z podanym wcześniej numerem zamówienia,
 • Szybkim przelewem internetowym i podobnymi formami płatności elektronicznych za pomocą systemu PayU.

 

13. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia ze względu na czynniki niezależne od nas, pracownik PROLITE będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta drogą e-mailową lub telefonicznie.

14. Koszt dostawy podany jest w zakładce "Wysyłka" i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu

dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy Sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenie kosztów do kwoty zamówienia.

15. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego PROLITE zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

16. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę e-mailowo na adres info@studyjne.com lub telefonicznie bezpośrednio z handlowcem obsługującym zamówienie. Handlowiec uzgodni procedurę naprawy w przypadku uszkodzenia bądź wymiany towaru na zgodny z zamówieniem, a gdy nie jest to możliwe, Klient może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

17. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą prosimy o kontakt z naszym handlowcem. Należy również spisać z kurierem protokół niezgodności. Jeśli kurier odjedzie i dopiero po chwili stwierdzą Państwo niezgodność, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy kurierskiej i zgłosić im naruszenie przesyłki. Kierowca ma obowiązek wrócić w ten sam dzień i spisać protokół niezgodności. Brak protokołu niezgodności jest jednoznaczny z akceptacją zawartości przesyłki wg. regulaminu firm kurierskich!

18. Zasady wysyłki towaru, reklamacji i zwrotów zostały zawarte na końcu niniejszego działu.

19. Gwarantem sprzętu, za wyjątkiem sprzętu posiadającego zewnętrzną gwarancję producenta, jest firma PROLITE

20. Regulamin sklepu internetowego określa zakres i warunki sprzedaży towarów przez PROLITE Jakub Szczygieł z siedzibą w Blachowni przy ul. 1 Maja 33 wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Blachownia, pod numerem NIP 573-266-27-37 Regon 241930442 zwanego dalej "PROLITE", "Sklep". Sprzedaż w sklepie odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie jest akceptacją zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień. W trakcie procesu elektronicznego składania zamówienia Klient potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu oraz akceptuje zasady sprzedaży z niego wynikające.

21. Ochrona danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu, są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych - Jakuba Szczygła, prowadzącego działaność gospodarczą pod firmą Jakub Szczygieł Prolite, z siedzibą w 42-290 Blachownia, ul. 1 Maja 33. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy
 • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep

 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Począwszy od 25.05.2018, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR). W związku z tym, chcielibyśmy Cię poinformować o nowych zasadach obowiązujących w naszym sklepie.
 
 • Wykorzystywane dane
Przekazywane przez Ciebie dane osobowe są dla nas niezbędne do wykonania świadczonych usług, a także rejestracji konta użytkownika w sklepie. Są to m.in. adres e-mail, adres IP, a także imię, nazwisko i numer telefonu. Dodatkowo możesz podać dane adresowe, które będą wymagane do realizacji zamówienia, jednak dopiero w momencie jego składania. 
Kupujący ma na życzenie pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie sklepu zgodnie z Ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204).
 
 • Administrator Danych Osobowych
Twoje dane są przekazywane tylko nam jako Administratorowi, tj: Prolite Jakub Szczygieł, ul. 1 Maja 33, 42-290 Blachownia, NIP PL5732662737.
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: info@studyjne.com, tel. +48 606 608 206
 
 • Cel przetwarzania danych
Twoje dane są przetwarzane aby umożliwić korzystanie ze spersonalizowanego konta użytkownika sklepu, a także realizacji umów, usług i zamówienia zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO. 
Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych następuje wyłącznie za wyrażeniem osobnej zgody.
Nie korzystamy z profilowania bazującego na wcześniejszej aktywność na stronie w celu lepszej prezentacji treści.
 
 • Przekazywanie danych
Jako Administrator Twoje danych, możemy je przekazać podmiotom działającym na nasze zlecenie. W szczególności mogą to być podwykonawcy usług logistycznych, marketingowych, księgowych i IT, a także na szczególne żądanie, wszystkie podmioty będące uprawnionymi do uzyskania danych w oparciu o odpowiednie podstawy prawne takie jak organy sądownicze lub ścigania. Dane nie będą przekazywane poza granice kraju.
 
 • Prawo do bycia zapomnianym
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane aż do odwołania zgody o ich przetwarzaniu. Po jej wycofaniu lub ustaniu, nie będziemy przechowywać Twoich danych.
 
 • Prawo do wycofania zgody
Zgodę możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem Danych. Masz także pełne prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 
 

22. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

23. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Prolite
ul. Plebiscytowa 21
40-036 Katowice

 

24. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 606 608 206 lub innych dostępnych na niniejszej stronie.

 

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Zasady zwrotu towaru:
 
1. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym Konsument może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania towaru drogą wysyłkową. Zwrotowi nie podlegają zamówienia odebrane osobiście w sklepie.
 
2. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (co należy rozumieć przez zapoznanie się z towarem nie powodujące pogorszenia jego stanu technicznego, estetycznego oraz widocznego zużycia w ramach jego przeznaczenia).
 
3. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.
 
4. Konsument nie ponosi dodatkowych kosztów manipulacyjnych związanych ze zwrotem.
 
5. Zwrotowi podlegają koszty przesyłki do konsumenta w wysokości najtańszej oferowanej przez Prolite formy przesyłki. 
 
6. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 
7. Zwrotowi nie podlegają opłaty jakie Sklep poniósł z tytułu prowizji przy płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemów elektronicznej płatności jak PayU (Platnosci.pl).
 
8. Przesyłka oznaczona jako "zwrot" powinna zawierać oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie, w jakiej Sklep ma dokonać zwrotu należności. Oświadczenie o odstąpieniu umowy może zostać wysłane przez Klienta także jako e-mail lub w innej formie. Nie należy odsyłać oryginałów dokumentów zakupu. Klient otrzymuje wzór oświadczenia wraz z wiadomością e-mail zawierającą potwierdzenie zamówienia, a także może skorzystać z tego wzoru PDF, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
9. Przesyłki ze zwrotami prosimy odsyłać na adres magazynu:
 
Prolite
ul. Plebiscytowa 21
40-036 Katowice
z dopiskiem >zwrot<
 
Przesyłki zaleca się odsyłać kurierem po uprzednim uzgodnieniu tego z magazynem lub serwisem.
 
W przypadku zgłoszeń serwisowych prosimy o wypełnienie i dołączenie do przesyłki Formularza serwisowego dostępnego pod adresem www.serwis.studyjne.com, który pomoże nam w diagnozie i rozwiązaniu problemu.
 
10. Po otrzymaniu zwracanego towaru sklep dokonuje sprawdzenia jego stanu. Następnie sprzedawca wystawia fakturę korygującą. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem poleconym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej opatrzoną datą jej odbioru na w/w adres.
 
11. Zwrot należności nastąpi do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub do chwili otrzymania zwracanej rzeczy i sprawdzenia jej stanu.
 
12. Możliwość zwrotu wg. prawa dotyczy tylko konsumentów, czyli klientów indywidualnych. Możliwości zwrotu nie mają firmy oraz klienci dokonujący w ich imieniu zakupów.
 
13. Zwrot towaru do 14 dni obowiązuje jedynie w przypadku zawarcia umowy na odległość. 
 
 
millstudio.pl